Lions Club ....

Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Historia

Historia Klubu

Lions Club Poznań Concordia został założony w 1993 roku z inicjatywy prof. dr n.med. Macieja Krzymańskiego, znanego polskiego nefrologa. Klubem sponsorującym był LC Hannover Calenberg. Wśród założycieli Klubu sa przedstwiciele różnych profesji, domującą jednak grupę stanowią lekarze, co rzutuje w sposób zdecydowany na charakter naszej działalności.
Z inicjatywy Charter Prezydenta Macieja Krzymańskiego Klub nasz otoczył opieką dzieci z Domu Dziecka w Górze k/Jarocina. Pod nasza opieką jest ok. 50 sierot (głównie społecznych), w wieku od kilku do kilkunastu lat. Mieszkają w urokliwym pałacyku. Staramy się udzielać dzieciom mozliwie szerokiej pomocy stosownie do naszych możliwości. Jako zadanie pierwszoplanowe postawiliśmy sobie profilaktykę zdrowotną i zapewnienie leczenia specjalistycznego.....

Programy stałe:

 • wieloletnia opieka nad Domem Dziecka w Górze k/ Jarocina – w szczególności opieka medyczna (badania, zabiegi lecznicze), finansowanie szczepień, prowadzenie okresowych badań profilaktycznych (internistyczne, pediatryczne, ortopedyczne, stomatologiczne, laryngologiczne), kompleksowe badania psychologiczne przez specjalistów z UAM, zakup przyborów szkolnych i innych niezbędnych środków, dofinansowanie prac remontowych budynku, współorganizacja i finansowanie działań o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i artystycznym,
 • pomoc rzeczowa i finansowa dla osób zdrowotnie upośledzonych lub losowo poszkodowanych, najczęściej dostarczana w postaci finansowej lub rzeczowej, głównie celem wyposażenia w sprzęt umożliwiający poruszanie się, naukę lub pracę (np. udostępnienie osobom potrzebującym wózków inwalidzkich, sprzętu elektronicznego).

Inne zrealizowane projekty:

 • okresowa pomoc materialna dla Domu Małego Dziecka w Poznaniu,
 • współorganizacja „konwojów charytatywnych” (często ze sprzętem otrzymanym w darze z Holandii) z pomocą dla szpitali, domów pomocy, szkół, w kraju i zagranicą (Ukraina, Rumunia), w szczególności sprowadzono z Holandii sprzęt szpitalno-rehabilitacyjny (w tym, łóżka, materace, wózki inwalidzkie),
 • udział w akcji Sight First (współfinansowanie zakupu lasera do operacji oczu),
 • dofinansowanie Banku Szpiku Kostnego przy Szpitalu Klinicznym AM w Poznaniu,
 • pomoc materialna dla działań innych organizacji, niekoniecznie lioneskich (np. Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy itp.),
 • pomoc finansowa i rzeczowa powodzianom, na bardzo szeroką skalę, zwłaszcza w r. 1997 oraz 2001 (dla Gminy Zator k/ Oświęcimia),
 • wraz z LC Rotunda Poznań przekazaliśmy środki finansowe (powiększone o grant z Oak Brook) na zakup aparatury dla dzieci w Ośrodku Ociemniałych w Owińskach k/ Poznania, w ramach Fundacji LCIF.

Współpraca, osiągnięcia:

 • inspiracja w organizacji i opieka nad nowymi klubami: w Dusznikach Zdroju (Charter 2000 r.) i w Ułan Bator (Mongolia, Charter 2003 r.)
 • współpraca i wzajemna pomoc z innymi klubami, szczególnie Leo Poznań 96 , LC Krotoszyn, LC Duszniki,
 • udział wielu członków LC Concordia Poznań  w pełnieniu różnych funkcji na szczeblu stref i okręgu (np. w Biurze Gubernatora).

Źródła pozyskiwania funduszy: Poza środkami hojnie udostępnianymi przez swoich członków, LC Concordia Poznań, jak większość klubów,  gromadzi fundusze pozyskując je od ludzi dobrej woli, uczestniczących w organizowanych przez klub imprezach: balach, bankietach, biesiadach, piknikach i towarzyszących im kwestach, loteriach, aukcjach itp.
Łączna, przybliżona wartość udzielonej pomocy przez Klub w latach 1993-2008 ok. 3,5 mln zł

Cykliczne wydarzenia w Klubie:

 • zabawy karnawałowe,  czerwcowe Lwie Biesiady oraz Mistrzostwa Lionów w Kręglach - coroczne imprezy, z których dochód przeznaczany był i jest na działalność charytatywną,
 • corocznie, z udziałem rodzin lionów, organizowana jest impreza rocznicowa, w terminie majowego Charter Night, natomiast w grudniu uroczysta kolacja wigilijna.

W nawiązaniu do naszej nazwy („zgodny przyjaciel”) staramy się kultywować przyjacielskie stosunki wewnątrz Klubu, aby ta atmosfera pomagała nam służyć potrzebującym i dawała odprężenie, zważywszy liczne obowiązki zawodowe naszych członków. Spotkania klubowe odbywamy wieczorami, w każdą pierwszą środę miesiąca w restauracji „Meridian”, pięknie położonej w poznańskim Parku Sołackim.
Staramy się również co pewien czas uciec z miasta i w tym celuorganizujemy kilkudniowe (oj, coraz trudniej!), rodzinne wypady wypoczynkowo-integracyjne w lesie, nad jeziorem lub w górach.

Janusz Kulesza
Prezydent Klubu kadencji 2007-2009