Lions Club ....

WZROK naszych DZIECI w centrum uwagi...

19 września 2018 r. w Centrum Konferencyjnym  Młyńska 12  w Poznaniu  w obecności  IPDG Marii Sterczewskiej oraz IVDG Ireneusza Maja odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu do przesiewowego badania wzroku dzieci i młodzieży.
Lioni z Klubów Poznań Concordia oraz Poznań Polska, a także z LC Barlinek w ramach ogólnopolskiego programu „Wzrok naszych dzieci” otrzymali bardzo nowoczesne narzędzie do badania wzroku. Udział w nowym projekcie to nowa jakość i przesunięcie akcentu z pomocy na profilaktykę wśród dzieci i młodzieży.
Dzięki otrzymanym urządzeniom diagnostycznym będzie można wykrywać wady takie jak niedowzroczność, różnowzroczność, zez oraz wiele innych, które często z braku dostępu do odpowiednich badań nie są właściwie rozpoznane. To z kolei w wielu przypadkach może wpływać na upośledzenie  rozwoju intelektualnego młodych Wielkopolan.
To nie jest pierwsza inicjatywa poznańskich klubów w zakresie wzroku. Od kilku lat Wielkopolski Oddział Polskiego Związku Niewidomych korzysta ze sprzętu, który  ułatwił codzienną aktywność  młodych osób niewidomych i niedowidzących, skupionych w  Klubie "Do Przodu".

Hasło Lionów "We Serve" od dziś poszerza swoje znaczenie, bowiem to nie tylko służenie i  pomoc poszkodowanym, ale również zapobieganie konsekwencjom wad rozwojowych.

Prezydenci
LC Poznań Concordia Maciej Królikowski
LC Poznań Polska Aleksander Kłósek