Lions Club ....

Zarząd LC Poznań Concordia kadencji 2018/2019

Maciej Królikowski
Prezydent
Marek Kulpa
I Wiceprezydent
Jacek Płotkowiak
Past Prezydent
Krzysztof Muszyński
Sekretarz
Andrzej Oko
Skarbnik