Lions Club ....

Zarząd Klubu kadencji 2020/2021


Marek Kulpa
Prezydent

.....
I Wiceprezydent

Maciej Królikowski
Past Prezydent

Krzysztof Muszyński
Sekretarz

Andrzej Oko
Skarbnik